Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Våren 2021 byr på flere nye undervisningstema ved AHKR. Blant annet innen byarkeologi og romerske byer.
Nye analysemetoder av mikroskopiske sandkorn viser for første gang hvordan mennesker som levde for mellom 100 000 og 70 000 år siden organiserte boplassene sine. De nye metodene kan også forklare hvorfor nettopp disse menneskene utviklet evnen til å lage smykker og kunstgjenstander.
Bente Gullveig Alver gikk bort 2. desember 2020.
Universitetet i Bergen står bak en unik digitalisering av folkeeventyr, sagn, ballader, trosforestillinger, folkemedisinske tradisjoner og mat- og håndverkstradisjoner. Alt skal tilgjengeliggjøres for allmenheten.
Knut A. Jacobsen, professor ved AHKR, er redaktør for verket som utforsker religioner i Sør-Asia, i historie og nåtid, som et vitenskapelig tverrfaglig kunnskapsfelt.
Erik Bjerck Hagen skriver artikler som treffer en million lesere. Nå er han tildelt Det humanistiske fakultets Formidlingspris 2020 for sin evne til å spre litteraturvitenskapelig innsikt til et bredt publikum.