Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Jørgen Christian Meyer, professor i historie, har gått av med pensjon.
Professorer i religionsvitenskap, Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen, ble takket av og behørig markert.