Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Christian Lomsdalen er stipendiat i religionsvitenskap/-didaktikk knyttet til lektorutdanningen ved AHKR.