Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Oppvakning frå «Den amerikanske draumen», Koronaen og mykje meir. Ei samling lett omskrivne avisinnlegg frå professor Atle Møen.
Artikkelen er skrevet av Lise Widding Isaksen og Elisabeth Ruspini, Biccocca University, Milano
I dette essayet diskuterer forskerne, Professor Lise Widding Isaksen ved Universitetet i Bergen og Professor Trude Gjernes ved Nord Universitetet, hvordan det å dø på en verdig måte er knyttet til idealer om familie og respekt for de døendes identitet som et spesielt og verdifullt menneske.
Lise Widding Isaksen og Elzbieta Czapka, University of Gdansk diskuterer hvordan polske og italienske mødre utfordrer og erfarer norske barneomsorgstjenester. I Norge kan offentlig barnehagepolitikk bidra til at innvandrer mødre endrer måter å gjøre barneomsorg på, og får nye kulturelle og sosiale erfaringshorisonter. Å gjøre god barneomsorg betyr ikke nødvendigvis at hjemlandets normer er den... Les mer