Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Svein Michelsen has together with Bjørn Stensaker written a new article called “Governmental steering, reform and the institutionalization of student interest in higher education in Norway”
I samarbeid med Jonas Christophersen har Kjetil Børhaug skrevet boka "Autoriserte Samfunnsbilder".
This article, written by Ishtiaq Jamil and Pranab Panday, provides an overview of the state of inter-organizational coordination and corruption in urban policy implementation in Bangladesh.
Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret. Ansvarlig redaktør er Paul G. Roness ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Prosjektet Ledelse for læring har nylig fått tildelt NFR-midler.
Kjetil Børhaug er redaktør og bidragsytar i ei ny bok kalla "Skolen, nasjonen og medborgaren".
Per Lægreid og Paul G. Roness has published the book chapeter "Rewards for High Public Office - the Case of Norway".