Home
Department of Administration and Organization Theory

News archive for Department of Administration and Organization Theory

Professor i Public Policy David Kirp ved University of California besøker Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap med foredraget “Market and Equity in Higher Education” 29. mai.