Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Svein Michelsen, Ivar Bleiklie, Bjørn Stensaker og Rachel Sweetman har fått publisert en artikkel i siste nummer av Higher Education Policy.
Instituttet deltok på årets EGPA-konferanse med delegasjon.
Per Lægreid fikk tildelt Ulrich Kloeti-prisen for lang og tro tjeneste til IPSA sin forskningskomite, Structure and Organization of Government(SOG), og for sitt arbeid med governance.
Per Lægreid, Julia Fleischer, Ishtiaq Jamil, Steinar Askvik og Jacob Aars har ledet, og deltatt i, paneldiskusjoner på årets IPSA World Congress. Helge Renå var paneldeltaker og presenterte paper. Lise H. Rykkja hadde et paper som ble presentert på konferansen.
Postdokotor Hogne L. Sataøen har publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.
Tom Christensen og Per Lægreid har bidratt med et kapittel i Theory and Practice of Public Sector Reform. Redaktørene av boken er Steven Van de Walle og Sandra Groeneveld, og boken gis ut til ære for prof. Walter Kickert.
Tom Christensen og Per Lægreid har bidratt med et kapittel i boken Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance. Redaktørene for boken er Jacob Torfing og Peter Triantafillou. Boken blir publisert 31. 08.