Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Spennende akademiske stillinger ved Institutt for politikk og forvaltning
Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Norges Røde Kors er blant flere organisasjoner som årlig deler ut stipend som skal hjelpe masterstudenter i arbeidet med masteroppgaven. I fjor fikk Stefan Steinarson Meidell ved Institutt for politikk og forvaltning tildelt ikke bare ett, men to masterstipend.
Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS) sitt 20-årsjubileum markeres med et dagsseminar på Hotel Norge i Bergen, onsdag 25. januar kl. 0930-1700.  Institutt for politikk og forvaltning har vært nasjonal koordinator for ESS siden 2019, og ønsker å invitere alle interesserte til å delta på seminar. Alle er også inviterte til å delta i en konkurranse om å lage den beste figuren av ESS-data.
I Nærpolitireformens spede begynnelse gjennomførte Helge Renå en nullpunktmåling av politiansattes forventninger til den da forestående reformen. I desember 2021 gjennomførte Chris Hagen Magnussen en ny måling blant de samme respondentene. Ble forventningene innfridd? Svaret er å finne i en nylig publisert rapport, utarbeidet av Chris Hagen Magnussen og Kristin Rubecksen.