Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hovedinnhold

Baldersheim, Lene Politicising petroleum:an assesment of the causes behind resource nationalism in the oil and gas sector

Banne, Kaisa: Europeisk politisamarbeid – et spørsmål om å vinne suverenitet?

Baksjøberg, Marianne: EU's transformative makt. En analyse av EUs påvirkning på Tyrkias demokratiseringsprosess.

Bjørk, Julie Irene: Economic interests and European integration on the Climate Policy Dimension: - Assessing the role of the German steel industry in the  creation of an EU Emissions Trading Scheme.

Båtstrand, Sondre Lindholm: Politikk teller, kjønnsroller avgjør. Om kjønnsfordelingen i 30 europeiske parlamenter.

Edvardsen, Ove: Virkemidlene i kampen mot terror. -Overdrevne eller nødvendige sikkerhetstiltak?

Elseth, Camilla Divine intervention or rhetorical action? A study of the European Union`s Democratization Policy and its effect on Croatia.

Evjen, Kjetil:Royal succession in the modern state of Saudi Arabia: A game theoretic analysis.

Fjeld, Anniken Beyer: Makt, media og memhet: En analyse av hvordan ”media og andre samfunnsaktører utfordrer tradisjonelle politiske aktørers makt.

Giskemo, Gunhild Gram: Exploring the relationship between socioeconomic inequality, political instability and economic growth: Why do we know so little?

Hansen, Katrine Moland: Identity, Votes and Violence: Degree of Hindu-Muslim Conflict in Gujaral and Rajasthan.

Haugland, Ragnhild: Escaping limbo: Why some states are recognised while others are not

Heggstad, Kari Kristine: How did it all start? A Comparison of the Establishment of the Oli Industry in Nigeria and Chad.

Holgersen, Jon Dagsland: Landsfader eller landssviker? En kvantitativ analyse av hvilke faktorer som predikerer grad av storhet til norske statsministere i perioden 1905-1997.

Idsøe, Erik Sandsmark: ”Kinder kriegen die Leute sowieso”. Inwieweit hat die Teilung Deutschlands die Familienpolitik der heutigen Bundesrepublik beeinflusst?

Jørgensen Aina Dalland: Sentrum og i periferi i Russland: Ei spelteoretisk analyse av Tsetsjeniakonflikten.

Johnstad, Petter Grahl:  Winning without fighting: The Art of Nonviolent Action.

Larsson, Karl Kristian: Den forventede omveltningen - Realignment og ideologi i USA i perioden 1971- 2006.

Løvlie, Frode: From Maximalist Absolutism towards Pragmatic Oppurtunism -explaining HAMAS electoral participation.

Mathisen, Eirik Cleavages and party systems in post-communist Hungary, Romania and Bulgaria

Mjelde, Hilmar Explaining membership growth in the Norwegian Progress party from 1973 to 2008

Mortensen, Anne Katrine: Abolition of the death penalty: An event history analysis of the political, cultural and socioeconomic determinants of death penalty abolition

Norheim, Anders : Ressurser tel, kommunikasjonen avgjer. En studie av PR-bransjens vekst og verknad

Nyheim, Ingerd Lene: Solidaritet eller proteksjonisme?  - Ein innhaldsanalyse av debatten om tenestedirektivet i Stortinget og Bundestag.

Paulsen, Janne Storm: George W.Bush -A DISJUNCTIVE PRESIDENT IN POLITICAL TIME?

Rotwitt, Espen Assessing societal accountability in Ecuador

Rønning, Margrethe : Naturressurser, institusjoner og korrupsjon- en kvantitativ analyse

Salthe, Tone: Democracy and the conflict concerning economic, social, and cultural rights in Venezuela.

Sirevaag, Kjersti : A critical assessment of democratic quality in Costa Rica after 1980: economic crisis,social detoration and political changes

Stokka, Einar Europeisering av norske fylkeskommunar. Fylkesansattes holdninger til europeisk samarbeid

Straus, Kristoffer Lobbyisme i lokaldemokratiet: en kvalitativ analyse av lobbyisme i Bergen kommune

Sælensminde, Ingrid: Om ikke grasrot, så nesten litt. Miljøverndepartementets virkemidler for å skape folkelig miljøvernengasjement.

Sønsthagen, Bente: Libanon etter borgarkrigen – eksempel på eit demokratisk samanbrot? Ein analyse av Shia - muslimane sin påverknad på den demokratiske utviklinga i Libanon.

Staalesen, Pia Dybvik: Interest and Identity. A comparative Analysis of German, French and British Approaches to the European Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Vengen, Harald Eikenæs: Reluctant Europeans? A Comparative study of the policies in Norway and Sweden towards the free movement of workers from the new EU member states.

Vestrheim, Eirik: Effekten av rase og klasse på den ideologiske utviklinga i sørstatane: Ei panelanalyse av stemmegjevinga til sørstatsdelegasjonen i Representantanes hus i perioden frå 1972 til 1994.

Viblemo, Tor Egil: Syn på lovprøvingsretten. En kvalitativ, demokratisk og rettsteoretisk studie.

Wik, Ingrid: Trade liberation: The right engine of growth? A quantitive analysis.

Ødegaard, Julie Ane: In the eyes of the people –an analysis of the impact of EU membership on new member states.

Aase, Camilla: "Hijabdebatten i Norge og Frankrike - en analyse."