Home
Department of Comparative Politics

Main content

Baldersheim, Lene Politicising petroleum:an assesment of the causes behind resource nationalism in the oil and gas sector

Banne, Kaisa: Europeisk politisamarbeid – et spørsmål om å vinne suverenitet?

Baksjøberg, Marianne: EU's transformative makt. En analyse av EUs påvirkning på Tyrkias demokratiseringsprosess.

Bjørk, Julie Irene: Economic interests and European integration on the Climate Policy Dimension: - Assessing the role of the German steel industry in the  creation of an EU Emissions Trading Scheme.

Båtstrand, Sondre Lindholm: Politikk teller, kjønnsroller avgjør. Om kjønnsfordelingen i 30 europeiske parlamenter.

Edvardsen, Ove: Virkemidlene i kampen mot terror. -Overdrevne eller nødvendige sikkerhetstiltak?

Elseth, Camilla Divine intervention or rhetorical action? A study of the European Union`s Democratization Policy and its effect on Croatia.

Evjen, Kjetil:Royal succession in the modern state of Saudi Arabia: A game theoretic analysis.

Fjeld, Anniken Beyer: Makt, media og memhet: En analyse av hvordan ”media og andre samfunnsaktører utfordrer tradisjonelle politiske aktørers makt.

Giskemo, Gunhild Gram: Exploring the relationship between socioeconomic inequality, political instability and economic growth: Why do we know so little?

Hansen, Katrine Moland: Identity, Votes and Violence: Degree of Hindu-Muslim Conflict in Gujaral and Rajasthan.

Haugland, Ragnhild: Escaping limbo: Why some states are recognised while others are not

Heggstad, Kari Kristine: How did it all start? A Comparison of the Establishment of the Oli Industry in Nigeria and Chad.

Holgersen, Jon Dagsland: Landsfader eller landssviker? En kvantitativ analyse av hvilke faktorer som predikerer grad av storhet til norske statsministere i perioden 1905-1997.

Idsøe, Erik Sandsmark: ”Kinder kriegen die Leute sowieso”. Inwieweit hat die Teilung Deutschlands die Familienpolitik der heutigen Bundesrepublik beeinflusst?

Jørgensen Aina Dalland: Sentrum og i periferi i Russland: Ei spelteoretisk analyse av Tsetsjeniakonflikten.

Johnstad, Petter Grahl:  Winning without fighting: The Art of Nonviolent Action.

Larsson, Karl Kristian: Den forventede omveltningen - Realignment og ideologi i USA i perioden 1971- 2006.

Løvlie, Frode: From Maximalist Absolutism towards Pragmatic Oppurtunism -explaining HAMAS electoral participation.

Mathisen, Eirik Cleavages and party systems in post-communist Hungary, Romania and Bulgaria

Mjelde, Hilmar Explaining membership growth in the Norwegian Progress party from 1973 to 2008

Mortensen, Anne Katrine: Abolition of the death penalty: An event history analysis of the political, cultural and socioeconomic determinants of death penalty abolition

Norheim, Anders : Ressurser tel, kommunikasjonen avgjer. En studie av PR-bransjens vekst og verknad

Nyheim, Ingerd Lene: Solidaritet eller proteksjonisme?  - Ein innhaldsanalyse av debatten om tenestedirektivet i Stortinget og Bundestag.

Paulsen, Janne Storm: George W.Bush -A DISJUNCTIVE PRESIDENT IN POLITICAL TIME?

Rotwitt, Espen Assessing societal accountability in Ecuador

Rønning, Margrethe : Naturressurser, institusjoner og korrupsjon- en kvantitativ analyse

Salthe, Tone: Democracy and the conflict concerning economic, social, and cultural rights in Venezuela.

Sirevaag, Kjersti : A critical assessment of democratic quality in Costa Rica after 1980: economic crisis,social detoration and political changes

Stokka, Einar Europeisering av norske fylkeskommunar. Fylkesansattes holdninger til europeisk samarbeid

Straus, Kristoffer Lobbyisme i lokaldemokratiet: en kvalitativ analyse av lobbyisme i Bergen kommune

Sælensminde, Ingrid: Om ikke grasrot, så nesten litt. Miljøverndepartementets virkemidler for å skape folkelig miljøvernengasjement.

Sønsthagen, Bente: Libanon etter borgarkrigen – eksempel på eit demokratisk samanbrot? Ein analyse av Shia - muslimane sin påverknad på den demokratiske utviklinga i Libanon.

Staalesen, Pia Dybvik: Interest and Identity. A comparative Analysis of German, French and British Approaches to the European Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Vengen, Harald Eikenæs: Reluctant Europeans? A Comparative study of the policies in Norway and Sweden towards the free movement of workers from the new EU member states.

Vestrheim, Eirik: Effekten av rase og klasse på den ideologiske utviklinga i sørstatane: Ei panelanalyse av stemmegjevinga til sørstatsdelegasjonen i Representantanes hus i perioden frå 1972 til 1994.

Viblemo, Tor Egil: Syn på lovprøvingsretten. En kvalitativ, demokratisk og rettsteoretisk studie.

Wik, Ingrid: Trade liberation: The right engine of growth? A quantitive analysis.

Ødegaard, Julie Ane: In the eyes of the people –an analysis of the impact of EU membership on new member states.

Aase, Camilla: "Hijabdebatten i Norge og Frankrike - en analyse."