Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Erfaringsmessig faller rundt halvparten av studentene på bachelorprogrammene i Arbeids- og organisasjonspsykologi og Generell psykologi fra en gang i løpet av studietiden. Høsten 2008 bestemte ledelsen ved Det psykologiske fakultet seg for at de ønsket å få en oversikt over hvorfor en så stor andel av studentene slutter på studiene.