Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Professor Kenneth Hugdahl har som én av to i Norge blitt tildelt "ERCs Advanced Investigators Grant"
Forskningen på opplæring i kriminalomsorgen som BCLG gjennomfører i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland er unik, og arbeidet står også i en særstilling i Europa. Arbeidet vekker også oppsikt blant fagfolk i USA.