Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Prisen for årets beste publikasjon innen søvnforskning i Norge i 2009 har blitt tildelt Børge Sivertsen, Simon Øverland, Bjørn Bjorvatn, John Gunnar Mæland og Arnstein Mykletun for "Does insomnia predict sick leave? The Hordaland Health Study" publisert i Journal of Psychosomatic Research 2009; 66, 67-74.
Eldre smertepasienter har bedre effekt av psykologisk behandling enn medikamenter på lengre sikt.