Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Professor Arnstein Mykletun er årets vinner av Åsa Gruda Skards pris.
Det foreligger en ny rapport i serien Opplæring innanfor kriminalomsorgen utgitt av fylkesmannen i Hordaland