Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

En ny artikkel som er publisert i Scandinavian Journal of Educational Research presentere og drøfter data fra en studie på utdanningsmotivasjon blant norske innsatte.
To nye artikler om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og auditiv persepsjon er akseptert