Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

En ny artikkel som er publisert i Scandinavian Journal of Educational Research presentere og drøfter data fra en studie på utdanningsmotivasjon blant norske innsatte.
To nye artikler om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og auditiv persepsjon er akseptert
Bergen fMRI-gruppe har laget en dokumentarfilm som handler om historien til forskningsgruppen.