Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Ved søknadsfristens utløp hadde fakultetet mottatt i overkant av 400 søknader til opptak på 41 studieplasser.
Noe om vurdering og noe om læring – Noe om Innspill og Månedens Tips