Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Dataspill, musikk eller trening er bedre enn søvn når du skal bearbeide et traume, i følge nye studier.
Gjennom ulike helsefremmende musikktiltak bygger samfunnsmusikkterapi bro mellom behandlingstilbud i helsevesenet og et vanlig hverdagsliv. Forskere fra Bergen presenterer nå for første gang feltet samfunnsmusikkterapi som helhet, i en ny lærebok.
Våren 2012 tar Det psykologiske fakultet imot det første kullet med psykologstudentar på revidert studieplan for profesjonsstudiet. Meir praksis tidlegare i studiet venter studentane på kull 87.
For tredje år på rad ble Internasjonal dag ved Det psykologiske fakultet arrangert onsdag 18. januar. Med mer enn 50 studenter med utvekslingserfaring parat på stands og på podiet, lå alt til rette for reiselystne studenter.