Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

I budsjettet som ble vedtatt for 2012 setter Det psykologiske fakultet inn ytterligere ressurser for å styrke både forskning og undervisning ved fakultetet i årene som kommer.
I forbindelse med Undervisningsdagen ved Det psykologiske fakultet fikk fagmiljøet for intern klinisk praksis Studiekvalitetsprisen 2011.
Førsteamanuensis Yael Harlap ved Institutt for pedagogikk har blitt intervjuet i På Høydens fredagsspalte "Ny i jobben".
Nedgang i søkertall til lærerutdanningen og alternative yrkesveier for lærerstudenter kan føre til lærermangel i Norge om få år, viser en ny studie ved Det psykologiske fakultet.
Den 27. januar vart stipendiatane ved Det psykologiske fakultet for første gong invitert til tverrfagleg seminar.