Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Dei første søkjartala frå Samordna opptak 2012 syner at talet på søkjarar til bachelorprogramma ved Det psykologiske fakultet auker, medan færre søkjer årsstudium i psykologi.
Hva venter studenter som velger å gjennomføre sin psykologpraksis i Sør-Afrika? Psykologstudent Hallgeir Sjåstad opplevde møtet med kontrastfylte Cape Town som stygt og vakkert på en gang.
Ny forskning ved Det psykologiske fakultet viser at det er en tydelig kobling mellom skiftarbeid og søvnproblemer.
Psykologistudentenes hjelpeaksjon PsykAid samler i år inn penger for å skape et møtested for ungdom som lever med psykisk syke foreldre.