Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet og psykologimiljøene ved Universitetet i Tromsø, NTNU og Universitetet i Oslo, har gått sammen om et lederutviklingsprogram for yngre forskningsledere.
I slutten av oktober ble Peder Sather Center for Advanced Study (PSCAS) ved University of California Berkeley offisielt åpnet.
Forskningsrådet har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Professor Kenneth Hugdahl er partner ved det nye Norwegian Centre for Mental Disorders Research, ledet fra UiO.