Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Valgperioden for fakultetsstyret er fra og med 1. august 2013 til og med 31. juli 2017 for gruppe A og C, og fra og med 1. august 2013 til og med 31. juli 2014 for gruppe B. Resultatet av valget til fakultetsstyret er godkjent av valgstyret.