Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Marin-og geofag, fremmedspråk og media og kommunikasjon skårer aller høyest i emne-rangeringen til QS-world university ranking.
Psykologutdannelsen lykkes med å forberede studentene på utfordringene i yrket, men et ekstremt trangt nåløye gjør samtidig at de er «instrumentelt drillet mot eksamen», viser ny doktoravhandling av universitetslektor Ivar Nordmo.
Prosjektleder Kari Smith har nettopp sendt inn en FINNUT søknad til Norges Forskningsråd for å forske enda mer på frafall i læreryrket. Pilotstudien viser at Norge, som en rekke andre land, sliter med at kompetente lærere forlater yrket.
Den faglige og administrative staben bak emnet Skole- og opplæringspsykologi (PROPSY307) fikk studiekvalitetsprisen 2013 ved Det psykologiske fakultet. Professor Geir Høstmark Nielsen fikk studentenes undervisningspris.
Studiekvalitetsprisen er tildelt professor Terje Manger og hans kolleger for fremragende revisjon av undervisningen i skole og opplæringspsykologi. Vi gratulerer!