Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Rapporten viser at utenlandske innsatte ønsker opplæring i større grad enn norske innsatte. Men færre av dem deltar i opplæringen under soning, og en større andel oppgir mangel på plass som grunn til at de ikke deltar.
I flyktningeleiren Maxmur i Nord-Irak sitter barn og unge på skolebenken. Gjennom utdanningen har det vokst frem et ønske om fred.
Gikk du glipp av Undervisningsdagen 12. februar 2014 ved Det psykologiske fakultet? Nå kan du se alle innleggene på Youtube.