Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Både studenter og ansatte ved Det psykologiske fakultet gleder seg over at Universitetsstyret på siste styremøte har besluttet å bevilge midler til ombygging i Christies gate 12.
Førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem frå Høgskulen i Volda tok med filmkamera i klasserommet for å styrke tilbakemeldingspraksisen og hausta svært gode resultat.
Førsteamanuensis Anne Grete Danielsen har skrevet en artikkel i den nylig utgitte boken "Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling." Bokens redaktører er Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germenten og utgitt av Akademika forlag.