Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Universitetet i Bergen arrangerte, i samarbeid med helse Bergen, torsdag 8. mai konferansen «Klinikknær forskning og forskningsnær klinikk» til ære for professor Odd E. Havik som fyller 70 år.
Vigdis Vangsnes (HSH) disputerer for doktorgraden ved Institutt for pedagogikk 6. juni 2014
Det vil i løpet av mai bli utlyst to stipendiatstillingar knytt til BioCEED, som har status gjennom den nasjonale prestisjeordninga som Senter for fremragende utdanning.