Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Ei ny intensivbehandling som kan kurera angst og tvangslidingar på fire dagar er kåra til årets nyvinning i norsk psykologi.