Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

New Master of Philosophy in Global Development Theory and Practice with specialisation either in Gender in Global Development or in Health Promotion.
Tidligere studier viser at foreldreveiledningssmodellen PMTO virker positivt på etniske minoritetsmødres oppdragelsespraksis og deres barns atferd. I en studie fra forskningsgruppen BLI viser det seg at PMTO imidlertid ikke syntes å lindre psykiske helseplager blant etniske minoritetsmødre.