Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir informasjon om selvrapportert helse, helseatferd, livstilfredshet og psykososialt miljø på skolen... Les mer
Kurset er for undervisere ved UiB som ønsker å lage og legge ut på nett korte videoer som supplement til annen undervisning.