Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Diversitet, global satsing og rekordmange studentnominasjoner satte rammene for Undervisningsdagen 2016 ved Det psykologiske fakultet.
Med prosjektleder professor Torill Bognes Larsen i spissen har HEMIL-senteret fått 44,3 millioner til en effektevaluering av Drømmeskoleprogrammet og Nærværsteam.
Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir informasjon om selvrapportert helse, helseatferd, livstilfredshet og psykososialt miljø på skolen... Les mer
Kurset er for undervisere ved UiB som ønsker å lage og legge ut på nett korte videoer som supplement til annen undervisning.
Med prosjektleder professor Ståle Einarsen i spissen har prosjektet «Workplace bullying: From mechanisms and moderators to problem treatment» fått tildelt 22,5 millioner kroner i toppforskmidler.
I dag kommer Studentbarometeret, som er NOKUTs årlige undersøkelse av hvordan studentene opplever ulike studieprogrammer ved de norske lærestedene.