Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Mer demokratisk samarbeid mellom ansatte og brukere fremstår å være mulig i følge en ny BLI-studie om brukermedvirkning på treffsteder i det lokale psykiske helsetilbudet. "Ledelsesstyrt" brukermedvirkning fremsto her mer som en plikt enn en rettighet for brukere.
Styret for SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology) hadde sitt første styremøte tirsdag 8. mars.
Ønsker du kunnskap om barn, foreldreskap og barnevern? Søk master i barnevern ved UiB!
Hvordan er det for ungdommer å bli utsatt for «homo» og «lesbe» som kallenavn? BLI-forsker og stipendiat Hilde Slåtten har undersøkt dette nærmere gjennom et flerårig doktorgradsprosjekt.