Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Mer demokratisk samarbeid mellom ansatte og brukere fremstår å være mulig i følge en ny BLI-studie om brukermedvirkning på treffsteder i det lokale psykiske helsetilbudet. "Ledelsesstyrt" brukermedvirkning fremsto her mer som en plikt enn en rettighet for brukere.
Styret for SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology) hadde sitt første styremøte tirsdag 8. mars.
Ønsker du kunnskap om barn, foreldreskap og barnevern? Søk master i barnevern ved UiB!
Hvordan er det for ungdommer å bli utsatt for «homo» og «lesbe» som kallenavn? BLI-forsker og stipendiat Hilde Slåtten har undersøkt dette nærmere gjennom et flerårig doktorgradsprosjekt.
2016 er siste gang årsstudiet er opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi. Sensur og karakterfastsetting er derfor av stor interesse for mange. Vi har derfor samlet noe mer informasjon om karakterfastsetting, kvalitetssikring og sensur ved fakultetet. Tall over eksamensresultater ved klagesensur ved Det psykologiske fakultet er i samsvar med tall for hele UiB.