Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Nyhetsbrev for september er sendt til alle ansatte ved Det psykologiske fakultet. Aktuelle saker er blant annet studentopptak og semesterstart, nye studentarbeidsplasser, mentorordning, nye forskningsprosjekter og Helsecampus Årstadvollen.
Prioriteringer i den nye strategiplanen for 2016-22, erfaring med instituttorganisering, lektorutdanning ved UiB og Helsecampus Årstadvollen sto på agendaen da ledelse, styrer og utvalg var samlet 14. september til det årlige strategiseminar med fakultetsstyret.
Verden er igjen åsted for en alvorlig flyktningkrise. Krigen i Syria tvinger millioner av mennesker på flukt: til nabolandene og til Europa. Over 3000 mennesker har druknet i Middelhavet hittil i 2016. En hel generasjon mennesker risikerer en framtid med begrensede eller ingen rettigheter.
UPP-medlem Ingrid Helleve har bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I. Børhaug, F. (red.) (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget
I følge postdoktor i rettsvitenskap, Maja Janmyr, vil ikke en jobb på universitetet automatisk si at man sitter ensom i sitt elfenbenstårn – selv jurister kan jobbe i felten!