Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om.
Om ikke lenge vil det vokse fram et kunstverk på lesesalen i Christies gate 12. Det er kunstner Ingeborg Blom Andersskog som skal tegne på veggen. Hun lover at hun skal være stille.