Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Da får du en ny sjanse her.
Bente Wold og Gro Mjeldheim Sandal fikk størst oppslutning blant velgerne, med 54,43 % av stemmene. De blir dermed dekan og prodekan ved Det psykologiske fakultet for de neste fire årene.
Høyesterettsdommer og årets æresalumn, Magnus Matningsdal, satt ikke bare på lesesalen i studietiden – han spilte også fotball på UiB-laget «Jæren stein og grus».
Meinte det var for lite informasjon for born, no er videoen blitt sett over 80 000 gongar på ei veke
Stolt dekan sammen med doktorander og æresdoktorer i Muséhagen.