Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Robert Murison, Astrid Tolo, Åsa Hammar og Roar Espevik blir nye instituttledere ved Det psykologiske fakultet.
Kunstig dagslys er installert på flere sykehjem i Bergen. Forskerne bak prosjektet DEMLIGHT håper det vil gi de eldre bedre søvn og mindre uro.
– Målet er en enda bedre organisering av arbeidet for alle ansatte og studenter. Da er vi relevante for samfunnet rundt oss og inkluderer brukere, ansatte og studenter i en god dialog.
Det psykologiske fakultets studiekvalitetspris for 2016 gikk til pedagogikkmiljøet i lektorutdanningen. Rune Mentzoni fikk studentenes undervisingspris.