Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Fakultetets nye doktores tok i mot sine diplom fra dekana Bente Wold, som delte ut æresbevisningene for første gang.
Se film om Jørgen Aasen Berget som dro til Cape-Town i Sør-Afrika for å få praksis i psykologstudiet. Samtidig fikk han muligheten til å hjelpe traumatiserte barn og unge.
Conor Douris er bachelorstudent fra Universitetet i Limerick. Han studerer psykologi og sosiologi og spiller i band.
Mennesker bruker omtrent en tredjedel av livet sitt på å sove. Formålet med dette kurset er å gi kunnskap om døgnrytmers og søvnens funksjoner, og om de mekanismene for hvordan forstyrrelse av døgnrytme og søvnmangel degraderer mental og fysisk helse, sikkerhet og produktivitet - og øker risikoen for ulykker og feil.