Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik er valgt som fast representant for de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august 2022.
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.