Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Joakim Hellumbråten Kristensen er valgt som fast representant for de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august 2023.
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.