Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Vivian Woodfin er valgt som fast representant for de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august.
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.