Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Eldre med kognitiv svikt og demenssykdommer er særlig sårbare fordi søvnen deres endres dramatisk. Mer lys skal hjelpe disse pasientene.
Responsteknologi kan være redningen.