Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Hva er god oppfølging etter traumatiske hendelser?
Politikere, helsepersonell og akademikere møttes i to dager for å diskutere innvandrerhelse under Migrasjonskonferansen: Helse i alt vi gjør.
– Jeg vil legge til rette for at senteret utvikler seg videre som samfunnsrelevant, klinikknært forsknings- og utdanningssenter ved UiB.
Det første kullet med masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi ble uteksaminert fra Universitet i Bergen for ti år siden. Alle har interessante og relevante jobber.