Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

- Dette vil vi ha mer av! Studentene var glade for å få verktøy til å beskrive kunnskapen og ferdighetene de får med en bachelorgrad i psykologi.
Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.
Har ansattes egenskaper har noe å si for hvordan de mestrer en fraværende og utydelig sjef? Les intervjuet med stipendiat Kari Wik Ågotnes i Psykologisk.no