Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Årets søkertall fra Samordna opptak viser at Det psykologisk fakultet har jevnt gode søkertall. HEMIL-senteret er blant instituttene ved UiB som har som har størst økning i søkertall for 2019.
Vi ønsker å komme i kontakt med sentrale fagpersoner i Norge som jobber med språkvansker hos barn og unge til en studie der målet er å finne fram til enighet om felles terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker.
Før påske var både Bergen Center for Brain Plasticity, Klinikk for 4-dagers behandling og deler av Senter for krisepsykologi på flyttefot
The Bergen 4-day treatment (B4DT), som er ei intensiv behandling mot angst og tvangslidingar utvikla i Bergen, vert no eksportert til Houston.
Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?