Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

For 2020 har prosjektet Alrek helseklynge avsatt kr. 500 000 til samarbeidsprosjekter i arbeidet med helseklyngen.
Konflikter i arbeidslivet løser seg ikke av seg selv.