Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Et utvekslingssemester høsten 2019 til Monash University i Melbourne, sørvest i Australia, ga Amalie Lund et utvekslingsopphold hun aldri glemmer.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 1. april 2020.