Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Både elever og lærere i videregående skole verdsetter systematisk arbeid med det psykososiale læringsmiljøet. Men et godt miljø krever målrettet innsats over tid.