Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Informasjon om tverrfaglig praksis i TVEPS for studenter høsten 2020.
19. mai 2020 publiserte vi en ny befolkningsundersøkelse om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge. Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2019 og vi inviterte 30 000 personer i alderen 16-74 år til å delta. Vi fikk inn 9248 svar og svarprosent ble 32.7%
Forskningsgruppen for Arbeidsmiljø, ledelse og konflikt skulle etter planen avholde det 10. Kile-seminaret fredag 15. mai 2020. Grunnet Korona-situasjonen så vi oss dessverre nødt til å avlyse årets seminar. Som erstatning streamer vi et tilsvarende seminar som ble avholdt i samarbeid med STAMI i Oslo den 11. september 2019.
Fire fagmiljøer ved UiB får hasteutlyste midler til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.
De sosiale behovene mennesker har er nesten på linje med behovene for mat og drikke. Vi er helt avhengige av menneskelig kontakt. Unge mennesker kanskje mer enn andre.