Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

I dag starter senteret opp kurset rettet mot permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien. Svært mange søkte om plass på kurset, som går over seks uker.
Denne uken kommer første rapport i senterets nye rapportserie. I premierenummeret har professor Atle Dyregrov og Ph.D-student Anita Fjærestad sett på ungdoms risikoopplevelse i koronapandemien.
I en ny artikkel i Nordic Studies on Alcohol and Drugs har SPILLFORSK undersøkt virkningen av Fjernbasert behandling for spilleavhengige. Undersøkelsen viser at behandlingen fører til reduksjon i både spilleatferd, spilleproblemer, spillrelaterte kognitive feilslutninger og symptomer på psykiske lidelser både på kort og lang sikt. Videre ble de som var med i behandlingen også mer positiv til å... Les mer
Mandag 17. august starter for første gang et omfattende kurs i global mental helse ved Det psykologiske fakultet og Universitetet i Bergen.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020.