Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Førsteamanuensis Line Oldervoll er medforfatter på en systematisk review og meta-analyse publisert i tidsskriftet Nutrients i dag.
Vi tar nå imot søknader om seks parallelle kurs med tverrgående keynotes og virtuelle sosiale arrangementer. BSRS 2021 vil være en hel-digital PhD-forskerskole.
Pål Kristensen, Kari Dyregrov og Rolf Gjestad har publisert en artikkel i Frontiers in Psychiatry.
– Ensomhet er utbredt hos studenter, spesielt førsteårsstudentene. Dette er nå forsterket ved at mange av de sosiale arenaene og de naturlige møtepunktene er borte.