Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Det nye masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.
Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
Hvilken lærdom tar vi med oss inn i et nytt år? Psykologspesialist og professor Atle Dyregrov oppsummerer pandemiåret 2020.