Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Har du lyst til å delta i en spørreundersøkelse og være med i en trekning av fem selvvalgte gavekort á kr 500?
Regjeringen foreslår å innføre krav om barnevernsfaglig mastergrad for ansatte i barnevernet. I tillegg skal mastergradene få felles kompetansekrav.