Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Vi gratulerer to av våre studentstipendiater som førsteforfattere på en artikkel publisert i TRIALS
Kulturdepartementet har i sitt høringsbrev datert 21. september 2021 bedt om innspill til forslag til en egen bestemmelse i ny pengespillov om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill i strid med norsk lov.
Norge har et stort behov for flere dyktige spesialpedagoger og Universitetet i Bergen har startet opp et nytt masterprogram i spesialpedagogikk.