Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

I et nytt forskningsprosjekt skal Yael Harlap og Robert Gray fra Institutt for pedagogikk finne ut mer om hvordan pandemien har endret oppfatningen av det å undervise blant forelesere på universiteter i en rekke ulike land.