Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

SPILLFORSK er bekymret for hvilke konsekvenser forslaget til ny pengespillforskrift vil ha for forskning på og forebygging av pengespillproblemer i Norge.